• Direcció i administració
  • Box
  • Àrea de recepció
  • Esterilització
  • Box
  • Raigs X
  • Sala d'espera

La nostra clínica

Comptem amb unes modernes i àmplies instaŀlacions ubicades al centre de la ciutat de Figueres.
La seva distribució s'ha fet pensant principalment en el pacient perquè pugui disposar de zones de servei còmodes i confortables. Clínica Dental Gloria Sancho s'estructura en diverses àrees:

Àrea de recepció

Àrea de recepció

Espai dotat amb dos ambients diferenciats. D'una banda, per donar hora al pacient i de l'altra, per detallar els tractaments i/o pressupostos.

Sala d'espera

Sala d'espera

Una de les prioritats de la clínica és que el pacient hagi d'esperar el mínim temps possible. Això ho aconseguim a través d'una acurada programació de les visites.

Box

Box

Els nostres box disposen de mobiliari confortable i equips de treball d'alta qualitat, així com de superfícies llises i higièniques. També compten amb radiologia digital periapical.

Esterilització

Esterilització

Treballem en una zona higiènica amb aparells d'última generació destinats a la desinfecció i esterilització.

Utilitzem els desinfectants més eficaços i qualificats del mercat.

Realitzem la corroboració del correcte funcionament de l'autoclau de manera periòdica.

Box

Box

Els nostres box disposen de mobiliari confortable i equips de treball d'alta qualitat, així com de superfícies llises i higièniques. També compten amb radiologia digital periapical.

Raig X DIGITAL

Raig X DIGITAL

La radiologia digital redueix en un 80% la dosi de radiació que rep el pacient. A més, proporciona una alta qualitat d'imatge que permet una millora significativa en el diagnòstic de patologies bucals respecte la radiologia convencional.